« UNTOUCHABLES DRIVEN OUT BY UPPER-CASTE LANDOWNERS LEFT HOMELESS | Main | YOUNG CHILDREN HUMILIATED BY CASTE-HINDU MOB IN RAJASTAN »

May 09, 2008

Comments

Jab se shashan maya kay aawaa,,
Gundan bhag gaye,,
Ab na garda uray rat ma
Na aaway ab chor
Ab na kukur rat ma bhukay
Na machay ab shore
Na ramalalwa ka milay ab gari
Na bitiya bahin deray
Na aibi ab rasta rokay ,,
Na char se kuchh heray
Na ghusai ab rupiya magay
Na to bijali jaay
Na gundan ab kary vasuli
Na afsar chaparashi khay
Jab se shashan maya kay aawaa,,
Gundan bhag gaye,,
Mastar subah school ma pahuchay
Pulice lagaway topi,,
Samay samay par bus aawat ba
Ab na lutay langoti,,,
Jab se shashan maya kay aawaa,,
Gundan bhag gaye,,

The comments to this entry are closed.

contact

major stories

Marxists on India

The International Communist League on South Asia

The International Communist League on Roma/Gypsies